En jobb kan berge studentøkonomien

Fattig student kreditt

Mange studenter tyr til forbrukslån og kreditt for å hanskes med sine utgifter.

Det er ingen tvil lenger: sommerferien lakker og lir mot slutten og for svært mange unge mennesker betyr det at skolebenken venter – og det er jo ikke alltid like populært!

Det er deilig å ha ferie og motivasjonen for å vende tilbake til skolebenken er nok så som så i mange tilfeller. En av de største utfordringene som venter er uten tvil de økonomiske, men her er det nok mange som utvilsomt har godt av å gå litt inn i seg selv for å finne de beste løsningene på disse problemene.

Det er ikke lett – og det skal det heller ikke være!

Studentlivet har aldri vært enkelt og det kommer det heller aldri til å bli – det er rett og slett bare å spørre voksne mennesker i dag som har sittet på skolebenken i en årrekke. Det er mulig forventningene til dagens ungdom er litt for høy og at kravene de stiller for hvordan de skal bo og spise er langt høyere enn hva de var for for eksempel 20 år siden. Det vi imidlertid vet er at det jo åpenbart er for lite å hente i studielån og at stipendene og lånene ikke har blitt justert i nevneverdig grad i løpet av de siste årene. Dette er jo såklart uheldig, men allikevel er det slik at man som student må forvente å leve på et minimum i den perioden man befinner seg på skolebenken.

Dette er helt normalt, og kanskje er det mange som har godt av å komme ut av redet til mor og far for en stakket stund – uten at vi skal påstå at dagens ungdom er bortskjemte og alt for godt vante.

Siste trend: studenter tar opp forbrukslån og kredittgjeld

I slutten av juli kom det ut en artikkel i e24 som slo fast at en god del studenter skaffer seg forbrukslån eller kredittlån for å dekke sine månedelige utgifter, og i slike tilfeller er man virkelig på ville veier – for det kan bli en virkelig kostbar lærepenge. Undersøkelsen det refereres til forteller at 6 % av unge mennesker i alderen 18-29 år velger slike løsninger, og som de aller fleste skjønner så er dette feil vei å gå.

student forbrukslån

Det kan bli dyrt å betjene utgiftene sine med forbrukslån.

I denne gruppen er de aller fleste studenter og undersøkelsen er gjennomført av YouGov på oppdrag fra Nordea. Undersøkelsen slår også fast at forbrukslån er en populært ‘hjelpemiddel’ spesielt blant yngre menn, hvor så mange som 10% av de mellom 18 og 29 år forsørger seg selv på kreditt.

Elin Reitan, som er forbrukerøkonom i Nordea har følgende kommentarar å komme med i anledning undersøkelsen:

– Det er trist om de unge må set­te seg i kre­ditt­kort­gjeld for å kom­me seg gjen­nom stu­di­e­ne. Stu­die­støt­ten har på langt nær holdt tritt med øk­nin­gen i le­ve­kost­na­de­ne, og de fær­res­te mak­ter å leve ale­ne på den­ne. Da er det lett å ty til dyre kre­ditter for å få det til å gå rundt.

Som vi sa i starten av artikkelen: studiestøtten strekker nok dessverre ikke alltid til, og problemet har oppstått gjennom at støtten fra Lånekassen ikke har vært justert. Har man da ikke snille og bemidlede foreldre kan fort den enkleste løsningen bli å ty til kreditt. En løsning som er enkel betyr dog ikke at den er den billigste.

I tittelen til artikkelen antyder vi at en jobb kan berge studentøkonomien, men her er det naturligvis klare grenser for hva man kan gjøre. Jobber man for mye mister man stipend som blir omgjort til lån, samtidig som en jobb på siden kan føre til at man ikke får gjennomført studiene på en tilfredsstillende nok måte. Det som da for mange blir løsningen blir altså å ta opp kostbar gjeld – noe som kan få alvorlige konsekvenser for økonomien når man skal ut i arbeidslivet senere. En betalingsanmerkning er det aller siste man trenger når selve livet skal starte, og det er ingen tvil om at mange kan komme til å oppleve noe slikt.

Levevilkår skal undersøkes

I fjor gjennomførte Sentio en undersøkelse for NSO (Norsk studentorganisasjon), og denne kom med nokså nedslående resultater. Tallene viste at 28% av norske studenter tidligere har vært nødt til å ta opp forbrukslån eller kredittkort gjeld eller at de benytter seg av slike løsninger nå. Pengene går til brukte de til dekking av basisutgifter, noe som innebærer betaling av bolig, mat og helsetjenester. I 2010 ble det gjennomført en levekårsundersøkelse som kunne fortelle at én av fire studenter fikk økonomisk støtte regelmessig fra familien sin.

Leder Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon er tydelig på hva undersøkelsene viser:

– Når forskjellen på hvor mange som trenger kredittkort/forbrukslån blant studenter og «ikke-studenter» i samme aldersgruppe er så stor, mener vi i Norsk studentorganisasjon at dette viser behovet for at regjeringen starter arbeidet med å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse blant studenter. Vi kan ikke tvinge studentene til å velge mellom å prioritere vekk studiene for jobb, eller å ta opp dyr kredittgjeld.

Så; hva er løsningen?

Det er naturligvis vanskelig å komme med en løsning, men den som jo selvsagt er mest åpenbar – nemlig å øke studiestøtten – er jo den aller beste. Men for en student som trenger penger i dag vet vi jo at dette er en løsning som etter all sannsynlighet ligger langt frem i tid. Dette er et tungrodd system og det å få økt studiestøtten er en politisk prosess som kan komme til å ta lang tid, og ennå har man ikke sett noen helt klare tegn til at det en slik endring skal forekomme – med mindre man tar med valgflesket som serveres med jevne mellomrom.

Student ekstrajobb

En ekstrajobb kan berge studentøkonomien.

Det neste beste er å skaffe seg en jobb, men vi vet jo også at det er meget stor konkurranse om slike jobber på steder hvor de forskjellige utdanningsinstitusjonene ligger, og har man ikke erfaring kan man fort havne bakerst i køen. Noen tusenlapper ekstra inn hver måned er utvilsomt noe som vil hjelpe godt på, så her er det bare å stå på for å skaffe seg en jobb!

Motivasjonen til akkurat dét bør være åpenbar når man leser innholdet i denne artikkelen og noe de fleste burde gå inn med full styrke for å klare.

Er det allikevel slik at du i en absolutt krisesituasjon har behov for et lite lån, så er det viktig at du forsøker å gjøre det så billig som overhodet mulig. Det er flere tjenester som kan sørge for å hjelpe til med dette, men det aller viktigste er at man ikke tar et lån som er større enn at man kan betjene det over rimelig tid – og at man for all del klarer å betale de månedlige avdragene slik at man unngår betalingsanmerkninger.

Betalinganmerkninger kan vedhefte deg lenge og det er derfor viktig at du unngår å havne i betalingsproblemer!